Formuláře ke stažení:

Odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace

Pro správné zobrazení PDF formulářů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Reader nebo jiný, který umožní otevírat dokumenty a soubory ve formátu PDF.

Uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se u zboží projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím v záruční době (dále jen „ záruka"). Záruční doba činí dvacetčtyři (24) měsíců, nestanoví-li obecně závazný předpis jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

V případě, že zboží v uvedené záruční lhůtě vykazuje vady, odešlete toto zboží spolu s vyplněným formulářem pro uplatnění reklamace na adresu:

ToyRama s.r.o.
Areál Brunka
Brunka 64
396 01 Humpolec
tel: 732 800 709
email: info@prvnihracky.cz

FORMULÁŘ uplatnění reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

V případě, že jako kupující chcete uplatnit nárok na odstoupení od kupní smlouvy, vyplňte formulář o odostoupení od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím) a odešlete jej písemně na uvedenou korespondenční adresu.

ToyRama s.r.o.
Areál Brunka
Brunka 64
396 01 Humpolec
tel: 732 800 709
email: info@prvnihracky.cz

FORMULÁŘ odstoupení od kupní smlouvy

Product added to compare.